O stowarzyszeniu

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu – Andrzej Gajowniczek
Wiceprezes Zarządu – Jan Danilczuk
Wiceprezes Zarządu – Skarbnik – Michał Zajdowski
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Karbowniczek
Wiceprezes Zarządu – Dariusz Mróz
Wiceprezes Zarządu – Artur Twardzik
Wiceprezes Zarządu – Jacek Legański

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność inte-
gracyjna, szkoleniowa i informacyjna.

Posiada statut, który szczegółowo określa warunki członkostwa

O stowarzyszeniu

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu – Andrzej Gajowniczek
Wiceprezes Zarządu – Jan Danilczuk
Wiceprezes Zarządu – Skarbnik – Michał Zajdowski
Wiceprezes Zarządu – Tomasz Karbowniczek
Wiceprezes Zarządu – Dariusz Mróz
Wiceprezes Zarządu – Artur Twardzik
Wiceprezes Zarządu – Jacek Legański

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta działalność inte-
gracyjna, szkoleniowa i informacyjna.

Posiada statut, który szczegółowo określa warunki członkostwa

Kontakt do KSPOiW

Skontaktuj się z nami

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

Adres stowarzyszenia

ul. Mełgiewska 104 20-234 Lublin

Telefon kontaktowy

600 203 118

Adres email

biuro@kspoiw.com.pl

NIP 946-254-79-09
Numer konta bankowego:
PKO BP SA I o/Lublin 63 1020 3147 0000 8402 0057 4806

Kontakt do KSPOiW

Skontaktuj się z nami

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

Adres stowarzyszenia

ul. Mełgiewska 104 20-234 Lublin

Telefon kontaktowy

600 203 118

Adres email

biuro@kspoiw.com.pl

NIP 946-254-79-09
Numer konta bankowego:
PKO BP SA I o/Lublin 63 1020 3147 0000 8402 0057 4806