Członkowie zwyczajni naszego Stowarzyszenia to przedstawiciele firm będących członkami wspierającymi. 

Firmy występujące w charakterze członków wspierających zajmują się w większości mrożeniem owoców i warzyw.

Część firm o znaczącym potencjale produkcyjnym zajmują się również na dużą skalę produkcją koncentratów owocowych.

Zarówno mrożone owoce i warzywa oraz koncentraty owocowe są eksportowane do Europy i innych krajów świata.

Ponadto w mniejszej skali produkty tych firm kierowane są do sprzedaży detalicznej na rynku krajowym.

Kontakt do KSPOiW

Skontaktuj się z nami

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

Adres stowarzyszenia

ul. Mełgiewska 104 20-234 Lublin

Telefon kontaktowy

600 203 118

Adres email

biuro@kspoiw.com.pl

NIP 946-254-79-09
Numer konta bankowego:
PKO BP SA I o/Lublin 63 1020 3147 0000 8402 0057 4806

Kontakt do KSPOiW

Skontaktuj się z nami

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

Adres stowarzyszenia

ul. Mełgiewska 104 20-234 Lublin

Telefon kontaktowy

600 203 118

Adres email

biuro@kspoiw.com.pl

NIP 946-254-79-09
Numer konta bankowego:
PKO BP SA I o/Lublin 63 1020 3147 0000 8402 0057 4806