Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw
serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji, która odbędzie się
dnia 13 maja 2022 r.

12:30 – 13:00     Rejestracja uczestników Konferencji.
13:00 – 14:00     Obiad.
14:00 – 14:15     Otwarcie Konferencji i powitanie gości.
Andrzej Gajowniczek – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
Przetwórców Owoców i Warzyw.
14:15 – 14:45     Wystąpienia zaproszonych gości.
14:45 – 15:30     Dyskusja o polskiej branży przetwórstwa owoców i warzyw w obliczu
aktualnych problemów na świecie.
15:30 – 16:00     Ocena stanu plantacji owocowo – warzywnych u progu nowego sezonu
przetwórczego 2022-2023.
Dariusz Mróz – Ademar Food Solution, Romuald Ostasiuk – Real Partner.
16:00 – 16:20     Wystąpienia firm prezentujących swoją ofertę dla branży
owocowo – warzywnej.
16:20 – 16:50     Przerwa kawowa.
16:50 – 17:20     Sytuacja rynkowa w branży owocowo-warzywnej ze szczególnym
uwzględnieniem mrożonych owoców i warzyw.
Prof. Bożena Nosecka – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w Warszawie.
17:20 – 17:50     Wystąpienia firm prezentujących swoją ofertę dla branży
owocowo – warzywnej.
17:50 – 18:10     Wolne wnioski.
18:10 – 18:20     Podsumowanie i zamknięcie Konferencji.
19:00     Uroczysta kolacja

HOTEL BINKOWSKI ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce

Koszt uczestnictwa dla członków Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców
i Warzyw i pracowników firm, będących członkami wspierającymi i mające opłacone składki
wynosi od osoby:
        • 750 zł netto + 23% VAT płatność do dnia 28.04.2022 r.
        • 850 zł netto + 23% VAT płatność po dniu 28.04.2022 r.
Koszt uczestnictwa dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia oraz dla członków
Stowarzyszenia mających nie opłacone składki wynosi od osoby:
       • 950 zł netto + 23% VAT płatność do dnia 28.04.2022 r.
       • 1050 zł netto + 23% VAT płatność po dniu 28.04.2022 r.
Wpłatę za uczestnictwo należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia PKO BP SA I
o/Lublin 63 1020 3147 0000 8402 0057 4806
Osoby, które wezmą udział w Konferencji proszone są o podanie imiennego
uczestnictwa i nazwy firmy celem przygotowania identyfikatorów do dnia 28.04.2022 r.
Ponadto uprzejmie prosimy o podanie danych do wystawienia faktury.
Telefony kontaktowe do biura KSPOiW:
       • Władysław Mazur 661 451 940
       • Barbara Kotowska-Wnuk 600 203 118
Informujemy, że osoby korzystające z bazy noclegowej dokonują rezerwacji we własnym
zakresie i rozliczają się z Hotelem Binkowski. Rezerwację noclegu należy dokonać do
dnia 28.04.2022 r. po tym terminie hotel nie gwarantuje dostępności pokoi.
Cena noclegu w pokoju 1- osobowym 277,78 zł netto, 2 – osobowym 333,33 zł netto.
Informujemy również, że istnieje możliwość skorzystania z bazy noclegowej w dniach
12.05/13.05.2022 r. na takich samych warunkach.
Parking dla uczestników Konferencji bezpłatny.
Podajemy dane kontaktowe do hotelu, hasło do rezerwacji pokoi „kspoiw”:
Tel. 41 34-03-500
e-mail: hotel@binkowskiresort.pl
Program merytoryczny konferencji poprowadzi redaktor Krzysztof Karman.
Patronat medialny: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny