Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji, która odbędzie się dniach 9-11 maja 2024 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach.

Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw serdecznie zaprasza
do udziału w Konferencji, która odbędzie się dniach 9-11 maja 2024 r. w Hotelu
Binkowski w Kielcach.
9 maj
16:00 Przyjazd i rejestracja uczestników konferencji.
18:00 Uroczysta kolacja oraz rozmowy kuluarowe – występ kapeli.
10 maj
11:30 – 13:00 Zwyczajne Walne Zebranie Członków w którym uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
13:00 – 14:00 Obiad.
14:00 – 14:15 Otwarcie Konferencji i powitanie gości.
Andrzej Gajowniczek – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców
i Warzyw.
14:15 – 14:45 Wystąpienia zaproszonych gości.
14:45 – 15:15 Ocena stanu plantacji owoców i warzyw u progu nowego sezonu przetwórczego
2024 – 2025.
Dariusz Mróz – Ademar Food Solution, Romuald Ostasiuk – Real Partner.
15:15 – 15:35 Informacje firm współpracujących z branżą owocowo – warzywną
o swoich nowościach obecnie i na przyszłość. Część I
15:35 – 16:00 Przerwa kawowa.
16:00 – 16:15 Cyrkularny model gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie jako odpowiedź
na rosnące poziomy recyklingu.
Aleksandra Grajny – Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
16:15 – 16:35 Informacje firm współpracujących z branżą owocowo – warzywną
o swoich nowościach obecnie i na przyszłość. Część II
16:35 – 17:00 Sytuacja na polskim rynku mrożonych owoców i warzyw.
Prof. Bożena Nosecka – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w
Warszawie.
17:00 – 17:20 Światowy rynek mrożonych owoców i warzyw.
Anna Bugała – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.
17:20 – 17:50 Dyskusja – aktualne problemy branży.
17:50 – 18:00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji.
19:00 Kolacja z DJ.
11 maj
Śniadanie i wyjazd uczestników konferencji.
Koszt uczestnictwa dla członków Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw i
pracowników firm, będących członkami wspierającymi i mających opłacone składki wynosi od osoby:
1150 zł netto + 23% VAT płatność do dnia 19.04.2024
1250 zł netto + 23% VAT płatność po dniu 19.04.2024
Koszt uczestnictwa dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia oraz dla członków Stowarzyszenia
mających nie opłacone składki wynosi od osoby:
1450 zł netto + 23% VAT płatność do dnia 19.04.2024
• 1550 zł netto + 23% VAT płatność po dniu 19.04.2024
Wpłatę za uczestnictwo należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia PKO BP SA I o/Lublin 63
1020 3147 0000 8402 0057 4806 Osoby, które wezmą udział w Konferencji proszone są o podanie
imiennego uczestnictwa i nazwy firmy na adres biuro@kspoiw.com.pl celem przygotowania
identyfikatorów do dnia 12.04.2024 r.
Ponadto uprzejmie prosimy o podanie danych do wystawienia faktury.
Telefony kontaktowe do biura KSPOiW:
• Władysław Mazur 661 451 940
• Barbara Kotowska-Wnuk 600 203 118
Informujemy, że osoby korzystające z bazy noclegowej dokonują rezerwacji we własnym zakresie
i rozliczają się z Hotelem Binkowski.
Rezerwację noclegu należy dokonać do dnia 19.04.2024 r. po tym terminie hotel nie gwarantuje
dostępności pokoi.
Cena noclegu w pokoju 1- osobowym 333,33 zł netto, 2 – osobowym 388,89 zł netto.
Parking dla uczestników Konferencji bezpłatny.
Podajemy dane kontaktowe do hotelu, hasło do rezerwacji pokoi „KSPOIW”:
Hotelu Binkowski ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce
Tel. 41 34-03-500
e-mail: hotel@binkowskiresort.pl

Program merytoryczny konferencji poprowadzi redaktor Krzysztof Karman. Patronat medialny: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny