Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji, która odbędzie się dnia 20 października 2023 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach.

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników Konferencji.
13:00 – 14:00 Obiad.
14:00 – 14:15 Otwarcie Konferencji i powitanie gości.
Andrzej Gajowniczek – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
Przetwórców Owoców i Warzyw.
14:15 – 14:45 Wystąpienia zaproszonych gości.
14:45 – 15:30 Dyskusja:
• dotycząca wpływu importu mrożonych owoców jagodowych na
kondycję polskich Producentów oraz Przetwórców owoców i warzyw.
• działania Rządu na rzecz produkcji oraz przetwórstwa owoców i warzyw
w zakresie polityki kredytowej, kosztów energii elektrycznej,
zatrudniania obcokrajowców, a także skupów interwencyjnych.
15:30 – 16:00 Ocena wpływu trendów produkcji owoców i warzyw na sytuację branży
mrożonkowej.
Dariusz Mróz – Ademar Food Solution, Romuald Ostasiuk – Real Partner.
16:00 – 16:20 Informacje firm współpracujących z branżą owocowo – warzywną
o swoich nowościach obecnie i na przyszłość. Część I
16:20 – 16:50 Przerwa kawowa.
16:50 – 17:20 Sytuacja rynkowa w branży owocowo – warzywnej ze szczególnym
uwzględnieniem mrożonych owoców i warzyw.
Prof. Bożena Nosecka – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w Warszawie.
17:20 – 17:40 Informacje firm współpracujących z branżą owocowo – warzywną
o swoich nowościach obecnie i na przyszłość. Część II
17:40 – 17:50 Wolne wnioski.
17:50 – 18:00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji.
19:00 Uroczysta kolacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.10.2023 (czwartek) dla osób zainteresowanych
odbędzie się spotkanie przedstawicieli firm z branży owocowo-warzywnej i osób związanych
z przemysłem owocowo-warzywnym. Podczas rozmów kuluarowych będzie okazja do wymiany
poglądów dotyczących branży owocowo-warzywnej pomiędzy uczestnikami tego spotkania.
Zakwaterowanie gości oraz rejestrację w dniu 19.10.2023 (czwartek) rozpoczniemy od godz. 16:00 a
następnie od godz. 16:30 rozmowy kuluarowe oraz o godz. 18:00 zapraszamy na kolację.
Informujemy również, że Zarząd postanowił utrzymać koszt za uczestnictwo w czwartkowym
spotkaniu i konferencji tak jak na konferencji majowej i kształtuje się jak poniżej.
Koszt uczestnictwa dla członków Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw i
pracowników firm, będących członkami wspierającymi i mających opłacone składki wynosi od osoby:
• dwa dni tj. 19-20.10 1150 zł netto + 23% VAT, jeden dzień tj. 20.10 850 zł netto +
23% VAT płatność do dnia 30.09.2023 r.
• dwa dni tj. 19-20.10 1250 zł netto + 23% VAT, jeden dzień tj. 20.10 950 zł netto +
23% VAT płatność po dniu 30.09.2023 r.

Koszt uczestnictwa dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia oraz dla członków
Stowarzyszenia mających nie opłacone składki wynosi od osoby:
• dwa dni tj. 19-20.10 1350 zł netto + 23% VAT, jeden dzień tj. 20.10 1050 zł netto +
23% VAT płatność do dnia 30.09.2023 r.
• dwa dni tj. 19-20.10 1450 zł netto + 23% VAT, jeden dzień tj. 20.10 1150 zł netto +
23% VAT płatność po dniu 30.09.2023 r.
Wpłatę za uczestnictwo należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia PKO BP SA I o/Lublin
63 1020 3147 0000 8402 0057 4806 Osoby, które wezmą udział w Konferencji proszone są o podanie
imiennego uczestnictwa i nazwy firmy celem przygotowania identyfikatorów do dnia 29.09.2023 r.
Ponadto uprzejmie prosimy o podanie danych do wystawienia faktury.
Telefony kontaktowe do biura KSPOiW:
• Władysław Mazur 661 451 940
• Barbara Kotowska-Wnuk 600 203 118
Informujemy, że osoby korzystające z bazy noclegowej dokonują rezerwacji we własnym zakresie
i rozliczają się z Hotelem Binkowski. Rezerwację noclegu należy dokonać do dnia 05.10.2023 r. po
tym terminie hotel nie gwarantuje dostępności pokoi.
Cena noclegu w pokoju 1- osobowym 314,81 zł netto, 2 – osobowym 370,37 zł netto.
Parking dla uczestników Konferencji bezpłatny.
Podajemy dane kontaktowe do hotelu, hasło do rezerwacji pokoi „kspoiw”:
Hotelu Binkowski ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce
Tel. 41 34-03-500
e-mail: hotel@binkowskiresort.pl
Program merytoryczny konferencji poprowadzi redaktor Krzysztof Karman.
Patronat medialny: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny

Program merytoryczny konferencji poprowadzi redaktor Krzysztof Karman. Patronat medialny: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny