Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji, która odbędzie się dnia 12 maja 2023 r. w Hotelu Binkowski w Kielcach.

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników Konferencji.
13:00 – 14:00 Obiad.
14:00 – 14:15 Otwarcie Konferencji i powitanie gości.
Andrzej Gajowniczek – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
Przetwórców Owoców i Warzyw.
14:15 – 14:45 Wystąpienia zaproszonych gości.
14:45 – 15:30 Dyskusja o polskiej branży przetwórstwa owoców i warzyw we
współczesnych realiach gospodarczych z uwzględnieniem bieżącego
funkcjonowania oraz możliwości rozwoju a także kontaktów
z partnerami zagranicznymi.
15:30 – 16:00 Prognoza zbiorów owoców wraz z oceną plantacji u progu nowego sezonu
przetwórczego 2023-2024.
Dariusz Mróz – Ademar Food Solution, Romuald Ostasiuk – Real Partner.
16:00 – 16:20 Informacje firm współpracujących z branżą owocowo – warzywną
o swoich nowościach obecnie i na przyszłość. Część I
16:20 – 16:50 Przerwa kawowa.
16:50 – 17:20 Sytuacja rynkowa w branży owocowo – warzywnej ze szczególnym
uwzględnieniem mrożonych owoców i warzyw.
Prof. Bożena Nosecka – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w Warszawie.
17:20 – 17:40 Informacje firm współpracujących z branżą owocowo – warzywną
o swoich nowościach obecnie i na przyszłość. Część II
17:40 – 17:50 Wolne wnioski.
17:50 – 18:00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji.
19:00 Uroczysta kolacja

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest również wywołanie głębokiej, otwartej i trwałej
dyskusji o branży owocowo-warzywnej. Ważnym głosem w dyskusji będą zarówno podmioty
funkcjonujące w branży przetwórstwa owoców i warzyw w Polsce jak partnerzy handlowi,
kooperanci, regulatorzy rynku oraz przedstawiciele jednostek naukowych i badawczych.

Wypracowane inicjatywy mogą w przyszłości wzmocnić pozycję rynkową branży przetwórstwa
owoców i warzyw oraz wyznaczyć właściwe kierunki.

Ponadto, uprzejmie informujemy że w dniu 11.05.2023 (czwartek) dla osób zainteresowanych
odbędzie się spotkanie przedstawicieli firm z branży owocowo-warzywnej i osób związanych
z przemysłem owocowo-warzywnym. Podczas rozmów kuluarowych będzie okazja do wymiany
poglądów dotyczących branży owocowo-warzywnej pomiędzy uczestnikami tego spotkania.

Zakwaterowanie gości oraz rejestrację w dniu 11.05.2023 (czwartek) rozpoczniemy od godz.
16:00 a następnie od godz. 16:30 rozmowy kuluarowe oraz o godz. 18:00 zapraszamy na kolację.
Koszt uczestnictwa dla członków Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw
i pracowników firm, będących członkami wspierającymi i mających opłacone składki wynosi od
osoby:

• dwa dni tj. 11-12.05 1150 zł netto + 23% VAT, jeden dzień tj. 12.05 850 zł netto + 23% VAT
płatność do dnia 28.04.2023 r.

• dwa dni tj. 11-12.05 1250 zł netto + 23% VAT, jeden dzień tj. 12.05 950 zł netto + 23% VAT
płatność po dniu 28.04.2023 r.

Koszt uczestnictwa dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia oraz dla członków
Stowarzyszenia mających nie opłacone składki wynosi od osoby:

• dwa dni tj. 11-12.05 1350 zł netto + 23% VAT, jeden dzień tj. 12.05 1050 zł netto + 23% VAT
płatność do dnia 28.04.2023 r.

• dwa dni tj. 11-12.05 1450 zł netto + 23% VAT, jeden dzień tj. 12.05 1150 zł netto + 23% VAT
płatność po dniu 28.04.2023 r.
Wpłatę za uczestnictwo należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia PKO BP SA I o/Lublin
63 1020 3147 0000 8402 0057 4806

Osoby, które wezmą udział w Konferencji proszone są o podanie imiennego uczestnictwa
i nazwy firmy celem przygotowania identyfikatorów do dnia 28.04.2023 r.
Ponadto uprzejmie prosimy o podanie danych do wystawienia faktury.

Telefony kontaktowe do biura KSPOiW:
• Władysław Mazur 661 451 940
• Barbara Kotowska-Wnuk 600 203 118

Informujemy, że osoby korzystające z bazy noclegowej dokonują rezerwacji we własnym zakresie
i rozliczają się z Hotelem Binkowski. Rezerwację noclegu należy dokonać do dnia 28.04.2023 r. po
tym terminie hotel nie gwarantuje dostępności pokoi.

Cena noclegu w pokoju 1- osobowym 314,81 zł netto, 2 – osobowym 370,37 zł netto.
Parking dla uczestników Konferencji bezpłatny.
Podajemy dane kontaktowe do hotelu, hasło do rezerwacji pokoi „kspoiw”:
Hotelu Binkowski ul. Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce
Tel. 41 34-03-500
e-mail: hotel@binkowskiresort.pl

Program merytoryczny konferencji poprowadzi redaktor Krzysztof Karman.
Patronat medialny: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny