Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji, która odbędzie się dnia 18 listopada 2022 r. w Zamku w Janowie Podlaskim

12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników Konferencji.
13:00 – 14:00 Obiad.
14:00 – 14:15 Otwarcie Konferencji i powitanie gości.
Andrzej Gajowniczek – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia
Przetwórców Owoców i Warzyw.
14:15 – 14:45 Wystąpienia zaproszonych gości.
14:45 – 15:30 Dyskusja o polskiej branży przetwórstwa owoców i warzyw w obliczu
aktualnych problemów na świecie.
15:30 – 16:00 Trendy w rozwoju produkcji owoców i warzyw w Polsce. Szanse i
zagrożenia.
Dariusz Mróz – Ademar Food Solution, Romuald Ostasiuk – Real Partner.
16:00 – 16:20 Wystąpienia firm prezentujących swoją ofertę dla branży
owocowo – warzywnej.
16:20 – 16:50 Przerwa kawowa.
16:50 – 17:20 Sytuacja rynkowa w branży owocowo-warzywnej ze szczególnym
uwzględnieniem mrożonych owoców i warzyw.
Prof. Bożena Nosecka – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w Warszawie.
17:20 – 17:40 Wystąpienia firm prezentujących swoją ofertę dla branży
owocowo – warzywnej.
17:40 – 17:50 Wolne wnioski.
17:50 – 18:00 Podsumowanie i zamknięcie Konferencji.
19:00 Uroczysta kolacja

Zamek Janów Podlaski ul. Zamkowa 1, 21-505 Janów Podlaski

Koszt uczestnictwa dla członków Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców
i Warzyw i pracowników firm, będących członkami wspierającymi i którzy mają opłacone
składki wynosi od osoby:
850 zł netto + 23% VAT płatność do dnia 21.10.2022 r.
950 zł netto + 23% VAT płatność po dniu 21.10.2022 r.
Koszt uczestnictwa dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia oraz dla członków
Stowarzyszenia którzy mają nie opłacone składki wynosi od osoby:
1050 zł netto + 23% VAT płatność do dnia 21.10.2022 r.
1150 zł netto + 23% VAT płatność po dniu 21.10.2022 r.
Wpłatę za uczestnictwo należy dokonywać na rachunek Stowarzyszenia PKO BP SA I
o/Lublin 63 1020 3147 0000 8402 0057 4806
Osoby, które wezmą udział w Konferencji proszone są o podanie imiennego
uczestnictwa i nazwy firmy celem przygotowania identyfikatorów do dnia 17.10.2022 r.
Ponadto uprzejmie prosimy o podanie danych do wystawienia faktury.

Telefony kontaktowe do biura KSPOiW:

• Władysław Mazur 661 451 940
• Barbara Kotowska-Wnuk 600 203 118

Informujemy, że osoby korzystające z bazy noclegowej dokonują rezerwacji we własnym
zakresie i rozliczają się z hotelem – Zamek Janów Podlaski. Rezerwację noclegu należy
dokonać do dnia 17.10.2022 r. po tym terminie hotel nie gwarantuje dostępności
pokoi.
Cena noclegu w pokoju 1- osobowym 344,52 zł brutto, 2 – osobowym 376,92 zł brutto.
Informujemy również, że istnieje możliwość skorzystania z bazy noclegowej w dniach
17.11/18.11.2022 r. na takich samych warunkach.
Parking dla uczestników Konferencji bezpłatny.
Podajemy dane kontaktowe do hotelu, hasło do rezerwacji pokoi „kspoiw”:
Tel. +48 533 728 182
e-mail: pjaszczuk@zamekjanowpodlaski.pl

Program merytoryczny konferencji poprowadzi redaktor Krzysztof Karman. Patronat medialny: Przemysł Fermentacyjny i Owocowo – Warzywny