Nieuczciwe praktyki dostawców

Jakość surowców dostarczanych do przetwórstwa była tematem sezonowego spotkania, które z inicjatywy KSPOiW odbyło się w środę 19 czerwca w zajeździe „Jakubowa Izba” w Niwie Babickiej. W  spotkaniu uczestniczyło blisko 50 osób, w tym przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Unii Producentów Soków.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na liczne, udokumentowane przypadki nieuczciwych praktyk stosowanych przez dostawców, przede wszystkim przez pośredników działających na rynku owoców miękkich. Nagminne jest dolewanie wody do cystern i kistenów, wyposażanie samochodów w ukryte zbiorniki na wodę zwiększające wagę pojazdu, mieszanie owoców dobrej jakości z odpadami z plantacji. Musimy się bronić – stwierdził prezes KSPOiW Andrzej Gajowniczek. W wyniku nieuczciwych działań przedsiębiorcy ponoszą straty, spada zaufanie do jakości polskich przetworów, zagrożony jest byt zakładów i ich pracowników. Uczestnicy spotkania zwracali też uwagę na zmowy cenowe polegające na nieuzasadnionym obiektywnymi okolicznościami podbijaniu cen skupu przez pośredników.

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw zamierza wystąpić do ministra rolnictwa z postulatem zobowiązania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do pobierania u dostawców prób z cystern z owocami i koncentratami owocowymi oraz do zlecania niezapowiedzianych badań w certyfikowanych laboratoriach.

Galeria