Przedstawiciele KSPOiW na obradach sejmowej Komisji Rolnictwa

Prezes Zarządu KSPOiW Andrzej Gajowniczek oraz dyrektor Biura Krzysztof Karman uczestniczyli 23 maja 2024 w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Sejmu RP. Tematami obrad – bardzo ważnymi dla branży przetwórstwa owoców i warzyw – były problemy z zatrudnianiem cudzoziemców do prac sezonowych oraz sytuacja w gospodarstwach rolnych po przejściu fal przymrozków, mrozów i gradobicia.

Punktem wyjścia do pierwszej części posiedzenia, w którym oprócz posłów uczestniczyli przedstawiciele rządu i organizacji rolniczych, było  zgodne przekonanie, iż w rolnictwie i przetwórstwie dramatycznie brakuje rąk do pracy. Potrzeby w tym zakresie szacuje się na ponad 100 tysięcy osób. Prezes KSPOiW Andrzej Gajowniczek stwierdził wręcz w dyskusji, że pracownicy z zagranicy są niezbędni, aby nie doszło do fali bankructw i pozostawiania zbiorów na plantacjach. Jednak w ostatnim czasie w polskich placówkach konsularnych za granicą coraz częściej odmawia się wiz, także tym osobom, które już w Polsce legalnie pracowały i po zakończeniu kontraktu wróciły do swoich krajów. Ponadto w tych urzędach i instytucjach, które rozpatrują wnioski o zatrudnienie obcokrajowców, wydłużają się procedury. Przełom może nastąpić po uchwaleniu nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, co zapowiedziała przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W drugiej części obrad wskazywano na potrzebę wprowadzenia powszechnych obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych od wszelkich zdarzeń, nie tylko tych które są preferowane przez firmy ubezpieczeniowe. Tylko w ten sposób można zrekompensować plantatorom straty w uprawach, które w tym roku w niektórych regionach Polski sięgają 100%, Ponadto większej kontroli wymaga wydatkowanie przez ubezpieczycieli rządowych dofinansowań do ubezpieczeń rolnych. Potrzebne są zmiany prawne. Dlatego też – jak poinformował przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w trakcie prac legislacyjnych jest nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach rolniczych, która powinna uwzględnić postulaty środowisk rolniczych.

Galeria